Zij maken Voorne aan Zee vitaler

Iris en Ingrid zijn beleidsmedewerkers voor het Sociaal domein en vertellen over hun werk als projectleiders GALA.

Iris en Ingrid

Een gezonde, veilige en sociale omgeving

"Wij maken Voorne aan Zee mooier door ons in te zetten voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. We werken aan het creëren van een zorgzame samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan een gemeente waarin iedere inwoner in een gezonde, veilige en sociale omgeving leeft. We zetten ons in voor het verkleinen van gezondheidsverschillen en zorgen voor een breed en toegankelijk aanbod van formele en informele activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op ontmoeting en ondersteuning, ontplooiing en ontspanning. Inwoners kunnen samenleven en meedoen, eenzaamheid wordt tegengegaan en mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund. We streven ernaar dat de inwoners van Voorne aan Zee zo lang mogelijk gezond blijven en voor zichzelf kunnen zorgen. Positieve Gezondheid is hierbij een belangrijk gedachtegoed om inwoners bewust te maken van hun eigen veerkracht."

"We streven ernaar dat de inwoners van Voorne aan Zee zo lang mogelijk gezond blijven en voor zichzelf kunnen zorgen. "

Elkaars taal spreken

"We werken samen met alle collega’s uit het sociaal domein, met ieder zijn eigen expertise. Maar ook domein overstijgend binnen de gemeente, zoals met de collega’s van wonen, veiligheid en het fysieke domein. Daarnaast werken we samen met een breed scala aan aanbieders van zorg en welzijn en natuurlijk sport en cultuur die van groot belang zijn.

We zetten ons als gemeente in voor een zorgzame samenleving. Om gezondheidsverschillen te verkleinen en gezondheidsachterstanden terug te dringen gaat extra aandacht uit naar de meest kwetsbare inwoners.
Onze uitdaging is om alle partijen bij elkaar brengen om hetzelfde doel te bereiken, de samenwerking te bevorderen en elkaars taal leren spreken. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid helpt het medisch en sociaal domein bij elkaar te brengen."

"Onze uitdaging is om alle partijen bij elkaar brengen om hetzelfde doel te bereiken, de samenwerking te bevorderen en elkaars taal leren spreken. "

Samenwerken collega's en partners

"We hebben het plan van aanpak samen met de domein overstijgende projectgroep en externe partners geschreven. Wij zijn er trots op dat het plan door het ministerie van VWS is goedgekeurd en we de bijbehorende middelen hebben ontvangen. Hiermee kunnen we bestaande activiteiten uitbreiden en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Inmiddels zijn er in samenwerking met onze collega’s en partners al diverse plannen opgestart.

Onze natuurrijke omgeving en rijke historie zijn beide van enorme waarde voor inwoners als het gaat om gezondheid en sociale omgang. Cultuur en natuur bieden mogelijkheden om te sporten, spelen, ontspannen en ontmoeten. Dit is een belangrijke pijler voor het gezondheidsbeleid en maakt onze gemeente bijzonder, omdat er volop cultuur en natuur aanwezig is."